Kg Teknoloji Hizmetleri

.::Anasayfa
Proje yönetimi

Proje Yönetimi, proje kapsamındaki işin tam ve zamanında teslimi için gereken planlama, koordinasyon, denetim ve ifa faaliyetlerinin tümüne ilişkin yönetim olarak tanımlanmaktadır. SAP’nin SOLUTION MANAGER çözümü en önemli proje yönetim aracımızdır. Proje Yönetimi hizmetinin kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

  • Proje Grubu ve Yönlendirme Komitesi’ne aylık toplantılarda proje planına göre durumun rapor olarak sunulması
  • Faaliyetler ve tasarlanan önlemler hakkında bilgi vermek sureti ile çizelgeyi gözden geçirerek, gereken planlamayı yapmak
  • Proje kapsamındaki işlerin söz konusu planlara uygun olarak sağlıklı bir koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak
  • Danışmanların görev ve sorumluluklarını koordine etmek
  • Entegrasyon konularında, danışmanlar arası iletişimi sağlamak
  • Proje Ekibi ve Danışmanlar arası toplu iletişim ve ortak çalışma ortamlarını yönlendirmek
  • Verilen  danışmanlıklarla ilgili kalite güvenilirliği ile ilgili analiz ve değerlendirme  çalışmaları yapmak